zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

GC de Monden in medisch tijdschrift BijBlijven

Multidisciplinaire integrale zorg dichtbij huis
Succesvolle samenwerking in een krimpregio

In krimpregio GC De Monden (Noordoost-Drenthe en Zuid-oost Groningen) heeft Icare samen met huisartsen, GGZ, fysiotherapie en welzijnsorganisaties een succesvol samenwerkingsconcept voor integrale zorg tot stand gebracht.

Bevolkingskrimp, vergrijzing en toenemende gezondheidsproblemen in een uitgestrekt, landschappelijk en dunbevolkt gebied zorgen voor een toenemende druk op het zorgaanbod.  Vanuit een gezamenlijke visie is een Community Care aanpak gerealiseerd en zijn in vergaande samenwerking zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd gericht op preventie en behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Belangrijke resultaten van de samenwerking: een omslag in denken en doen. Partners in zorg en welzijn maken beter gebruik van elkaars expertise en ervaren meer werkplezier. Burgers ervaren kortere lijnen en eenduidige communicatie. De eigen regie van de burger en burgerparticipatie worden gestimuleerd.

Klik hier voor het artikel dat in medisch tijdschrift BijBlijven is gepubliceerd.

Of bekijk het filmpje http://www.gcdemonden.nl/over_gc_de_monden.aspx

voor een goed beeld van de opzet en resultaten van het samenwerkingsconcept

Meer weten? Neem contact op met Jolanda Groothuis, j.groothuis@icare.nl