zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

GC De Monden in perspectief

Gezondheidscentrum de Monden is in mei 2012 gestart met het project Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in krimpregio “De Monden”.

Doel van het project is het opzetten van een multidisciplinair samenwerkingsverband, gericht op community care, preventie en behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden in de regio ‘De Monden’.

De samenwerkende partijen van GC de Monden willen in dit project een aantal vraagstukken rondom de samenwerking tussen zorgpartners onderling en in relatie tot de informele keten verder uitwerken en waar mogelijk oplossen. Het gaat om vraagstukken als samenwerking rond zorgpaden, de coördinatie tussen professionele organisaties, de juridische structuur, ICT voorzieningen en inzet en de financiering.

Het project moet antwoord geven op de vraag hoe we de best mogelijk zorg kunnen blijven geven aan zorgvragers, maar ook hoe we dit bereikbaar houden én betaalbaar. In dit deel van de website leest u welke omgevingsfactoren, regionale en landelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het project van GC de Monden.