zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Landelijke nota “Gezondheid dichtbij”

In de landelijke gezondheidsnota van 25 mei 2011 “Gezondheid dichtbij” benoemt de Minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid. In de nota wordt gesteld dat de gezondheidszorg zich meer zou moeten richten op het bevorderen van gezondheid en dat zorg en preventie meer op elkaar moeten worden afgestemd. Met de Community Care aanpak van GC de Monden wordt hier invulling aan gegeven.

Zorgexperiment ‘Zorgkracht in krimpgebieden’

In dit zorgexperiment worden de behoeften van de bewoners onderzocht. Het onderzoek wordt o.a. door de gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe en de overheid uitgevoerd, waarbij Borger-Odoorn als experimentgebied is aangewezen. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in dunbevolkte plattelandsgebieden ook in 2030 de zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben. De projectpartners van GC de Monden zijn eveneens als partner betrokken bij dit zorgexperiment. Zo kunnen de resultaten uit dit experiment worden meegewogen in de uitwerking en aanpak van het project van GC de Monden. Het zorgaanbod van GC de Monden wordt getoetst aan de gegevens uit het onderzoek.

Financiering van de zorg

Om de gewenste integrale en multidisciplinaire samenwerking te organiseren en te borgen moeten ook ontwikkelingen rond de financiering van de zorg gevolgd worden. Zoals de beoogde hervormingen van het kabinet op het gebied van de AWBZ. Hiervan worden de lichtere vormen van zorg overgeheveld naar gemeenten en de zorgverzekering. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Er worden ook maatregelen genomen om mensen langer zorg thuis te kunnen bieden.