zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Aanleiding

Rust en ruimte

De regio Noordoost Drenthe en Zuidoost Groningen kenmerkt zich door het uitgestrekte natuurlandschap, de rust en de ruimte. Diezelfde kenmerken veroorzaken in de zorg voor mensen ook een aantal knelpunten. De bevolking in de regio neemt af, er wonen minder mensen en de bevolking vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in de regio die ook meer behoefte aan zorg hebben.

Er ontstaat dan ook meer vraag, meer behoefte aan zorg vanuit de bewoners. Tegelijkertijd worden zorg- en welzijnsinstellingen geconfronteerd met financiële maatregelen die dwingen om de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren.

Meer zorgbehoefte

In vergelijking met landelijke cijfers kennen de inwoners in onze regio een mindere gezondheid dan elders in Nederland. Daarbij zorgt de vergrijzing ervoor dat chronische aandoeningen, zoals COPD en diabetes, meer voorkomen. Ook depressie en obesitas komen veelvuldig voor. De gemiddelde hoge leeftijd zorgt er bovendien voor dat meerdere aandoeningen tegelijkertijd voorkomen, zodat zorgvragen complexer, meer ingewikkeld, zijn. Dit alles maakt dat de behoefte aan zorg bij de inwoners groter wordt. Tegelijkertijd zorgt de afname van de bevolking ervoor dat we moeten nadenken hoe alle zorgvoorzieningen goed bereikbaar blijven.

Wensen van de patiënt/cliënt

Uit onderzoek van Zorgbelang Drenthe naar de behoeften van patiënten komt naar voren dat zij de volgende punten als meest belangrijk ervaren:

  • Effectieve zorg: de best mogelijke begeleiding en behandeling;
  • Continuïteit van zorg: goede samenwerking, coördinatie en afstemming binnen de keten
  • Eigen regie: zelf de regie hebben en zo lang mogelijk zelfstandig zijn en blijven
  • Transparante organisatie: de voorzieningen, de werkwijze, de logistiek en de onderzoeksresultaten zijn open, helder en zichtbaar.

Multidisciplinaire samenwerking       

Al deze factoren bij elkaar vormen voor ons, zorg- en hulpverleners, een ingewikkeld vraagstuk. Een optimale samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen is cruciaal. Daarom besloten drie huisartsenpraktijken MC Noorderbreedte, MC Valthermond, MC Tweede Exloërmond in 2010 de krachten te bundelen met thuiszorgorganisatie Icare, GGZ/Indigo Drenthe en Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek. “Gezondheidscentrum de Monden” is het resultaat van die krachtenbundeling. “Gezondheidscentrum de Monden” is daarmee het vertrekpunt om die gewenste intensieve, multidisciplinaire samenwerking te realiseren.

Bij de start van het project Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in krimpregio “De Monden” in 2012 is ook Welzijnsgroep Andes toegetreden als projectpartner.

Het project is onderdeel van het ZonMw programma “Op één lijn” en heeft als doel het opzetten van een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op community care, preventie en behandeling.