zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Doelen en aanpak

Doelstelling

Doel van het project is het opzetten van een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op community care, preventie en behandeling van de veelvoorkomende ziektebeelden in de regio.

Deze centrale doelstelling wordt onderverdeeld naar een aantal subdoelstellingen:

  • ontwikkelen en inrichten van zorgpaden voor COPD, diabetes, depressie, obesitas en (nazorg)oncologie.
  • Ontwikkelen en inrichten van een Community Care aanpak, die aansluit op de aanwezige hulpbronnen (informele zorg) en waarin preventie en zorg in de leefomgeving van de burger worden aangeboden.
  • Formuleren van antwoorden op vraagstukken rond de coördinatie van zorgpaden, de juridische structuur, de financiering, ICT-gerelateerde onderwerpen en cultuurverandering.

Uitgangspunten

In Gezondheidscentrum de Monden gaan we daarbij uit van een aantal uitgangspunten, gebaseerd op de behoeften bij zorgvragers en zorgaanbieders:

Bij GC de Monden is het multidisciplinaire zorgaanbod en de Community Care aanpak:

  • Persoonlijk, de burger staat centraal. We gaan uit van de sociale context en het sociale steunsysteem om de eigen kracht van de burger te bevorderen en de zelfstandigheid van mensen te waarborgen.  
  • Dichtbij, in de nabije omgeving van de burger/inwoners. We werken samen met alle hulpverleners en vrijwilligers (medische zorg, psychosociale zorg, informele (welzijns)zorg) en werken daarbij wijkgericht.  
  • Ondersteunend waar het kan, zorgend wanneer dat nodig is. Met een gezamenlijke aanpak voor preventie en vroegsignalering kunnen we de instroom van patiënten met chronische klachten en ziekten verminderen.  
  • Afgestemd en vastgelegd. Hulpverleners werken samen en kennen elkaars aanbod en expertise. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd en de coördinatie is helder.

Hoe pakken we dat aan?

In GC de Monden gaat het erom daadwerkelijk alle betrokken partijen te verbinden, inwoners, zorgverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers. Uiteraard gaat dit niet zomaar. De verschillende organisaties kennen hun eigen richtlijnen, afspraken en eigen cultuur. Alle betrokken partijen zien echter ook dat vergaande samenwerkingsafspraken nodig zijn om de problemen in de regio het hoofd te bieden. En we realiseren ons dat dit tijd en energie kost. Van ons, maar vooral van jou, van jullie als zorg- en hulpverleners betrokken bij GC de Monden. Met elkaar gaan we deze uitdaging aan, met elkaar bedenken we oplossingen voor de organisatorische vraagstukken en leggen de samenwerkingsafspraken vast.

De aanpak is gestructureerd. Er zijn werkgroepen voor het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden, voor de Community Care aanpak en voor de gewenste samenwerkingscultuur. De organisatorische vraagstukken rond bijvoorbeeld ICT, financiën en het monitoren van de resultaten zijn ondergebracht bij themagroepen. In deze groepen zitten medewerkers van de samenwerkende partijen in GC de Monden.

De aansturing en coördinatie gebeurt door de projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 huisartsenpraktijken, Icare, GGZ Drenthe, Andes en de fysiotherapiepraktijk. Behalve de samenwerkende partijen heeft het project ook te maken met de o.a. gemeente, verzekeraars en patiëntenbelangenverenigingen. Deze organisaties maken deel uit van de klankbordgroep, zodat ook hiermee afstemming plaats kan vinden.

Onder Projectorganisatie lees je wat de werkgroepen doen, wie daarin zitten en welke rol jij daarbij speelt.