zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Nieuwe zorg

Samenwerken, afstemmen en afspraken maken heeft altijd al onze aandacht. Wat is er nu anders aan de multidisciplinaire samenwerking vanuit Gezondheidscentrum de Monden?

Nieuw in Gezondheidscentrum de Monden is dat we daadwerkelijk een verbinding aangaan met alle betrokken partijen. Uitgaande van de eigen kracht van inwoners/burgers, verbinden we alle zorgverleners en partners uit de informele zorg (welzijn) en bieden we wijkgerichte activiteiten in en met de buurt aan.

Eigen kracht

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de eigen regie voeren. We richten ons daarom op de eigen kracht van de cliënt en op de mogelijkheden van steun in de sociale omgeving. Niet de klacht, maar de kracht staat centraal.  

Verbinding met alle zorgverleners

Elke organisatie heeft zijn eigen richtlijnen. Op basis hiervan worden de afspraken voor de multidisciplinaire samenwerking in zorgpaden vastgelegd, waarbij ook de psychosociale zorg wordt geïntegreerd. Dit is met name van belang bij meervoudige problematiek. Afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en een goede, centrale, coördinatie zijn cruciaal.

Verbinding met informele zorg

Met de wijkgerichte aanpak, community care, wordt de informele zorg betrokken bij de zorgpaden. Wijkgerichte activiteiten zijn gericht op preventie en vroegsignalering om de eigen regie van inwoners te versterken. Zo kunnen zij langer zelfstandig blijven. Welzijnshulpverleners én vrijwilligers kunnen eventuele problematiek eerder signaleren, waarbij een passende oplossing wordt gezocht, dicht bij de cliënt.

Nieuwe oplossingen

Het project is ambitieus. De gewenste producten en diensten moeten opgeleverd worden in samenspraak met alle partners en betrokkenen. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak, veel afstemmen, klankborden en gezamenlijke coördinatie. Het ‘poldermodel’ in optima forma! Het betekent ook dat er een aantal belangrijke vraagstukken moeten worden opgelost die zich al bij voorbaat aandienen.

Samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd in zorgpaden, maar hoe leidt dit tot een intensievere samenwerking? En hoe zit het met de ICT van de verschillende organisaties? Wat betekent het voor de medewerkers? Zijn er cultuurverschillen en zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken? En hoe ervaren de patiënten het interdisciplinaire aanbod? Hoe gaan we dit meten?

Onder Doelen en Aanpak lees je hoe we deze vraagstukken willen oplossen. 

Gezondheidscentrum de Monden verbindt inwoners, zorgverleners en welzijnswerkers in en rondom Nieuw Buinen, Valthermond en 2e Exloërmond om met elkaar te werken aan goede zorg en welzijn.