zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Projectorganisatie

Projectgroep

De projectgroep is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het project. Daaronder vallen het aansturen van de werkgroepen, het afstemmen met de klankbordgroep, het bewaken van de planning en de resultaten en het zorgdragen voor het verankeren van de verbeterpunten in het gezamenlijk beleid.

 (foto met namen & organisaties) à opmerking erbij: kijk in het smoelenboek voor de contactgegevens

Werkgroepen Zorgpaden

Voor elk ziektebeeld, diabetes, COPD, oncologie, overgewicht en psychische klachten, is een werkgroep ingericht. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vastleggen van de proces- en samenwerkingsafspraken voor die specifieke aandoening. Vanuit de werkgroepen worden ook de plannen opgesteld hoe de zorgpaden geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

(foto per werkgroep & organisaties) + verwijzing naar smoelenboek

Werkgroep Preventie, Welzijn en Zorg (Community Care)

De werkgroep PWZ is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een wijkgerichte werkmethode waarmee de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger wordt gestimuleerd. De werkgroep doet voorstellen hoe samenwerkingsafspraken tussen de informele en formele zorg kunnen worden gestructureerd. De werkgroep zoekt hierbij vooral aansluiting op datgene wat er al is en inventariseren het aanbod van activiteiten bij de partners. Wat goed is hoeft immers niet veranderd. Voor eventuele leemtes in het aanbod worden nieuwe activiteiten/interventies ontwikkeld.

De werkgroep bekijkt ook andere Community Care projecten en of de resultaten nuttig zijn voor GC de Monden. De werkgroep PWZ stelt een implementatieplan op en evalueert tussentijds de voortgang en resultaten.

(foto met namen, organisaties) + verwijzing naar smoelenboek

Werkgroep Cultuur

Deze werkgroep heeft als opdracht de samenwerkings- en gedragscultuur te beschrijven, die nodig is voor de gewenste samenwerking tussen alle partijen, integraal en multidisciplinair. Zij maken een plan van aanpak hoe we dit, met elkaar, kunnen bereiken en wat daarvoor nodig is. De werkgroep Cultuur levert daarmee input voor de implementatieplannen van de werkgroepen voor Zorgpaden en PWZ. De werkgroep Cultuur doet voorstellen om, samen met de andere werkgroepen, bijeenkomsten te organiseren voor alle betrokkenen bij GC de Monden. Samenwerking is immers het sleutelwoord. Afstemming met ‘de achterban’, zorgverleners, hulpverleners, vrijwilligers, maar ook de inwoners is belangrijk om tot de juiste samenwerkingsafspraken te komen.

(foto met namen, organisaties) + verwijzing smoelenboek

Themagroep Organisatie, effect en borging

Deze themagroep buigt zich over de vele vraagstukken die beantwoord moeten worden om de samenwerking binnen GC de Monden te kunnen borgen. Zij doen voorstellen over de juridische en managementstructuur en over de gewenste financieringsvorm. De themagroep bekijkt hoe ICT de onderlinge samenwerking kan ondersteunen, maar ook hoe ICT kan worden ingezet voor patiënten/cliënten. Daarnaast houdt de themagroep zich bezig met het onderzoeken en inzetten van instrumenten om de effecten van het samenwerkingsverband te meten. De themagroep werkt voor hun opdracht samen met de klankbordgroep.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Zorgbelang Drenthe, GGD Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn, Achmea, ProGez, ZonMw en vanuit het lopende onderzoek ‘Zorgkracht in krimpgebieden’. De klankbordgroep heeft als belangrijkste taak om mee te denken met het project en aan te geven of deze aansluit bij omringende ontwikkelingen en organisaties. Hoe kunnen we de participatie van patiënten vergroten? Hoe pakken we de communicatie aan richting alle verschillende doelgroepen en hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van het samenwerkingsverband geïntegreerd worden in een nieuwe aanpak.