zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Voortgang en resultaten

Vanaf de start van het project in mei 2012 zijn er verschillende stappen gezet in de voorbereidende fase. Met de aftrap op 5 juli 2012 is de bal aan het rollen gebracht binnen het (werk)veld en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de verbeter- en knelpunten binnen het project. Jullie hebben ons, de projectgroep en de werkgroepen, feedback gegeven over de plannen en producten. Uit bijeenkomsten en workshops komt naar voren dat jullie het intensiveren van de onderlinge samenwerking binnen GC de Monden als positief ervaren. Maar jullie geven ook aan waar de schoen wringt: tijd! Tegelijkertijd vragen jullie om openheid, terugkoppeling en betrokkenheid bij de implementatie van zorgpaden en afspraken. Belangrijke aandachtspunten voor een goede samenwerking. Want samen met jullie geven we invulling aan de benodigde vervolgstappen.  

In het overzicht onderaan lees je de resultaten tot nu toe en tot welke ‘producten’ dit heeft geleid.

Wat kunt u binnenkort verwachten?

Op basis van jullie input tijdens de workshops in januari is inmiddels op elke (huisarts)locatie gestart met lunchbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen we elkaar, en elkaars vakgebied beter leren kennen. We zullen de bijeenkomsten ook gebruiken om het werken met de zorgpaden en de community care verder te verdiepen. Daarnaast zullen er trainingen worden georganiseerd op het gebied van gedrag en eigen kracht met als doel uitgangspunten en definities op elkaar af te stemmen en tot een gezamenlijke ‘taal’ te komen.

Resultaten

 

Onderwerp

Producten (downloads)

Samenwerkingsafspraken van de zorgpaden zijn in workshops op de verschillende locaties besproken. Pluspunten en verbeterpunten zijn verzameld en de randvoorwaarden (wat heb je nodig) benoemd

- Samenvatting Valthermond

- Samenvatting 2e Exloërmond

- Samenvatting Nieuw Buinen

 

Zorgpaden voor diabetes, COPD, oncologie, overgewicht en psychische klachten zijn uitgewerkt en vastgesteld door de projectgroep.

 

- zorgpad diabetes

- zorgpad COPD

- zorgpad oncologie

- zorgpad overgewicht

- zorgpad psychische klachten

- instrument tbv screening kwetsbaarheid

Wijkgerichte aanpak (community care) is gedefinieerd met als pijlers IN, MET en VOOR de wijk. Het eigen aanbod van organisaties en vrijwilligers is geïnventariseerd.

 

- Wijkgerichte activiteiten gebundeld

- Samenvatting voor patiënten beschikbaar op www.gddemonden.nl (Activiteiten in en met de buurt)

 

 

à aanvullen met patiëntenpanels; website (gevuld!!!); enz. Laatste ontwikkelingen/resultaten bovenaan plaatsen!

 

Hoe ziet het tijdspad van het project eruit?

Het project is een ontwikkelproject. Voor de planning betekent dit dat die globaal is, met een eveneens globaal tijdspad. Gaandeweg worden producten ontwikkeld en wordt in samenspraak met jullie bepaald welke activiteiten nodig zijn om de doelstellingen te behalen. De planning ziet er als volgt uit:

 

 

Wat

Wie

Wanneer

Ontwikkeling van producten en voorstel voor implementatie

Werkgroepen

Juli – oktober 2012

Vaststelling producten en voorstellen

Projectgroep

Oktober 2012

Uitvoeren implementatieplannen en periodiek evalueren

Werkgroepen

Oktober 2012 – oktober 2013

Voortgangsbewaking

Projectgroep

continu

Afstemming

Werkgroep-projectgroep-klankbordgroep

Periodiek (per 3 á 4 maanden)