zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Zorg in uw buurt

Er werken veel verschillende zorg- en hulpverleners in Gezondheidscentrum de Monden. Goede samenwerking en afstemming tussen al deze zorgverleners is heel belangrijk om u de juiste zorg te kunnen bieden. Vanuit de huisartsenpraktijken in Nieuw Buinen, Valthermond en 2e Exloërmond wordt daar veel aandacht aan besteed. Zorg- en hulpverleners maken afspraken met elkaar om de zorg en ondersteuning goed te organiseren. Welke hulpverlener doet wat en wanneer? Wie verwijst u door naar een andere hulpverlener? Wie is uw aanspreekpunt?

Voor de aandoeningen die vaak voorkomen, zijn al deze afspraken vastgelegd in een zorgpad. Het zorgpad beschrijft het pad dat u doorloopt wanneer u bepaalde klachten heeft of ziek wordt. Er staat in wat er gebeurt bij de behandeling en met wie u te maken heeft. Er zijn zorgpaden voor diabetes, COPD, overgewicht, psychische klachten en oncologie.  

U staat centraal

Ieder mens is anders en ook elke aandoening of ziekte verloopt anders. Het zorgpad helpt ons, als hulp- en zorgverleners, om u goed te begeleiden. Daarbij gaan we uit van uw situatie, uw gezondheid, uw kracht. Het zorgpad zorgt ervoor dat we niets over het hoofd zien en dat u op het juiste moment de juiste zorg krijgt. En we zorgen ervoor dat u één vast aanspreekpunt heeft, dit is uw casemanager. In de meeste gevallen is dit uw eigen praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Zij houdt contact met u, met de huisarts en met alle andere zorgverleners waar u mee te maken heeft. Zo heeft zij goed in de gaten hoe het met u gaat.

Verbinden van zorg

In Gezondheidscentrum de Monden maken we daadwerkelijk verbinding met alle betrokken partijen. Verbinding met u, verbinding met alle verschillende zorgverleners met elk hun eigen specialisme en verbinding met uw omgeving waar hulpverleners en vrijwilligers u bijstaan wanneer u ouder of ziek wordt en meer zorg nodig heeft. Activiteiten en diensten in uw buurt kunnen u helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De zorgpaden helpen daarbij. Bij elke stap wordt gekeken waar u behoefte aan heeft, wat u zelf kunt en waar u misschien meer hulp bij nodig heeft. Wilt u weten welke activiteiten er in uw buurt worden aangeboden? Kijk dan onder ‘Activiteiten in en met de buurt’.