zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Zorgpad Oncologie

Wat is oncologie?

Oncologie is de medische kennis en behandeling van kanker. Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen.

Minder kans op kanker, preventie.
Voeding en leefstijl zijn belangrijke oorzaken van kanker. Zo veroorzaakt roken 90% van alle gevallen van longkanker en 20% van alle gevallen van kanker. Naast roken is overgewicht een belangrijke risicofactor. Ook bepaalde voedingsstoffen kunnen de ontwikkeling van kanker bevorderen zoals de stof nitriet in rood vlees. Met een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht kan het risico op kanker met een derde worden verlaagd.

Signaleringsfase: Hoe herkent u kanker?
Signaleren is het vernemen of zien van klachten. Misschien overkomt het u wel eens: u denkt er misschien niet dagelijks aan, maar op een gegeven moment valt het op. Iets dat er eerst niet was: een kuchje, een knobbeltje of een plekje op uw huid. Sommige klachten komen veel vaker voor bij andere aandoeningen dan bij kanker. Meestal gaan ze vanzelf weer over. Niet elke klacht hoeft dus op kanker te wijzen, maar soms kan het wél het eerste waarschuwingssignaal van kanker zijn.

Dit zijn mogelijke symptomen van kanker:

  • Blijvende heesheid of hoest
  • Slikklachten
  • Nieuwe of veranderende moedervlekken, andere plekjes of knobbeltjes op de huid
  • Ongewoon bloedverlies
  • Blijvende verandering in de stoelgang
  • Urinewegproblemen

Diagnosefase: Onderzoeken en uitslag
Een aantal signalen moet dus serieus genomen worden. En in alle gevallen geldt dat áls de klachten na 4 weken nog aanwezig zijn, het verstandig is om naar de huisarts te gaan. Soms is het raadzaam al eerder te gaan. Mocht u al contact hebben met medewerkers van de deelnemende organisaties dan kunnen zij u doorverwijzen naar uw huisarts. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw huisarts. Hij of zij zal een lichamelijk onderzoek doen. Zo nodig zal hij onderzoeken in het ziekenhuis aanvragen. De huisarts schakelt de wijkverpleegkundige van de thuiszorg in (casemanager) en die zal een vragenlijst met u doornemen. Alle uitslagen van de onderzoeken en vragenlijst worden verzameld en aan de hand daarvan wordt door een specialist de diagnose gesteld.

Behandelfase:
De wijkverpleegkunidge (uw casemanager)  maakt samen met u het behandelplan. Zij zal u adviseren over mogelijke begeleiding, ondersteuning en behandelingen en verwijzen naar andere zorgverleners zoals bijv. een diëtist, fysiotherapeut of thuiszorg. Uw huisarts zal het behandelplan met u bespreken en vastleggen.
Het behandelplan is bij alle zorgverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, bekend en wordt regelmatig besproken. Zo zijn alle zorgverleners op de hoogte van wat er met u aan de hand is en hoe het gaat. De behandeling van kanker, operatief, chemotherapie of radiotherapie (bestraling) gebeurt in het ziekenhuis.

Follow-up fase:
Na behandeling van uw kanker, operatief, chemotherapie of radiotherapie (bestraling) blijven alle zorgverleners die bij uw behandelplan betrokken zijn, kijken of alles goed met u blijft gaan.

Bij (dreigende) terugval
Bij complicaties, terugval of andere problemen gaat de casemanager samen met u kijken wat de klachten zijn. Waar nodig zullen er nieuwe onderzoeken plaatsvinden. De huisarts zal de uitslagen met u bespreken en het behandelplan samen met u bijstellen.

Palliatieve fase
Kanker kan ongeneeslijk zijn. Het verloop van de ziekte kan ertoe leiden dat geen genezende behandeling meer mogelijk is. In de zorgverlening spreken we dan van de palliatieve fase. Uw behandeling bestaat dan uit het verlichten of verzachten van uw klachten. Kwaliteit van leven voor u en uw naasten is van het grootste belang.

Terminale fase, stervensfase
Met de stervensfase worden de laatste dagen van het leven bedoeld. In deze fase worden u en uw naasten intensief begeleidt.

Nazorg
De huisarts en andere betrokken zorgverleners blijven betrokken bij de nabestaanden voor steun en rouwverwerking.

Zorgverleners die betrokken zijn bij dit zorgpad

Huisarts / Praktijkondersteuners

Huisartsenpraktijken Valthermond, Tweede Exloërmond en Noorderbreedte

Diëtiste

Janny Hilbrands, Vodifit

Fysiotherapie

Fysiotherapie Musselkanaal / BAG Kanaalstreek

Thuiszorg

Icare Verpleging en Verzorging

Welzijnswerk

Welzijngroep Andes

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ-Drenthe, Indigo, Praktijkondersteuner-GGZ