zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Thuisbegeleiding

Afbeelding: foto folder thuisbegeleiding

Soms loopt het thuis gewoon niet lekker. U lijkt de grip op het dagelijks leven te verliezen door één of meerdere problemen in uw thuissituatie. Vaak is het moeilijk om zelf een oplossing te vinden omdat u er middenin zit. Thuisbegeleiding van Icare biedt praktische ondersteuning, zodat u weer vat krijgt op uw dagelijks leven.

De thuisbegeleider komt bij u thuis en samen brengt u de knelpunten in kaart. Vervolgens maakt u afspraken waar u met de thuisbegeleider aan gaat werken. De
ondersteuning en begeleiding is gericht op alledaagse activiteiten, het organiseren van het huishouden of de opvoeding. We leveren bijvoorbeeld thuisbegeleiding in bepaalde gezinssituaties, bij echtscheidingen, bij psychiatrische problematiek, bij verslavingsproblematiek of aan vluchtelingen. Soms kan overleg worden gevoerd met andere hulpverleners en instanties. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. In kleine stapjes werkt u met de thuisbegeleider aan verbeteringen. Er wordt ondersteuning gegeven bij:
• Het organiseren van het huishouden;
• De opvoeding;
• Psychosociale hulp.

Voor het verkrijgen van thuisbegeleiding hebt u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt zelf een indicatie aanvragen of de afdeling
thuisbegeleiding vragen u hierbij te helpen. De afdeling thuisbegeleiding is te bereiken via Icare Zorgcentrale 0900 88 33 (€ 0,10 p/m, 24 uur per dag, 7 dagen in de week).
Na toekenning van de indicatie door het CIZ vindt er een intakegesprek plaats met een thuisbegeleider. In sommige gevallen is thuisbegeleiding mogelijk zonder CIZ-indicatie. Icare Thuisbegeleiding kan u hierover informeren.

Hebt u een indicatie van het CIZ, dan wordt Icare Thuisbegeleiding vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarbij is wel een inkomensafhankelijke bijdrage van toepassing.